Wetten en regels

fam

-> PGB

De Gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende wetten.

De wetten van het Sociaal Domein zijn van belang voor het Gebiedsteam Waadhoeke.

Dit zijn:

  • De WMO 2015 (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning)
  • De Jeugdwet
  • De Participatiewet

De Gemeente heeft deze wetten en de uitvoering voor het Gebiedsteam Waadhoeke beschreven in Beleidsregels en Verordeningen. Dit zijn regels die uitleggen hoe de Gemeente en het Gebiedsteam de wetten uitleggen en toepassen. Dit zijn afspraken over hoe we de wetten gebruiken als een burger/cliënt een vraag stelt. U kunt deze wetten en verordeningen inzien door op onderstaande links te klikken. U zult dan de verschillende documenten kunnen inzien. Deze documenten worden steeds bijgewerkt.

Over de verordeningen:

Over de wetteksten:

De wetteksten zijn te vinden via onderstaande links :

Hulp nodig of vragen?