Verwijsindex

fam

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. In dit systeem koppelt de hulpverlener zijn naam aan de naam, het adres en de geboortedatum van een jongere waarover hij zorgen heeft. Er wordt geen inhoudelijke informatie over de gesignaleerde risico’s of problemen opgenomen. Het signaleren in de Verwijsindex staat niet gelijk aan het doen van een zorgmelding bij het Regiecentrum of Veilig Thuis.

Wat is het doel?

Door de signalen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de Verwijsindex blijft een jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. U wordt in principe geïnformeerd door de hulpverlener die signaleert in de Verwijsindex. Na twee jaar verdwijnen de gegevens weer uit het systeem.

Wat doet het Gebiedsteam Waadhoeke?

In de Jeugdwet is vastgelegd dat elke gemeente aangesloten is bij de Verwijsindex, zo ook gemeente Waadhoeke. De Jeugdwet verplicht dat er actief gebruik gemaakt wordt van de Verwijsindex. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is opgegaan in het Gebiedsteam Waadhoeke. Het Gebiedsteam Waadhoeke heeft een signalerende rol als meerdere hulpverleners een signaal afgeven en er géén samenwerking ontstaat. De aandacht functionaris van het Gebiedsteam Waadhoeke neemt dan contact op met de signalerende hulpverleners met als doel : een gezamenlijk Plan van Aanpak waar u en de kinderen zo veel mogelijk baat bij hebben. De medewerkers van het Gebiedsteam Waadhoeke kunnen zelf ook signaleren in de Verwijsindex. In 2016 is de Verwijsindex vernieuwd. Er is nu ook mogelijk een gezins-”match” te maken.

Uw rechten

De ouder van een kind of een jongere heeft recht op inzage in het systeem, zodat men zelf kan zien wat er over de betreffende jongere in staat. Ook kunnen ouders om een afschrift (kopie) daarvan vragen of een verzoek indienen om gegevens te corrigeren wanneer er fouten in staan. Tevens kunnen ouders schriftelijk of mondeling bezwaar maken tegen de registratie in de Verwijsindex. Wanneer de jongere nog geen 16 jaar is, doet hij dat samen met de ouder(s). Voor een mondeling bezwaar kan een afspraak worden gemaakt met de medewerker Gebiedsteam van de woongemeente van betrokkene. Een schriftelijke reactie wordt gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de woongemeente. Vanuit de gemeente zal dan de meldende instelling om informatie worden gevraagd, waarna het College binnen vier weken een gemotiveerd oordeel geeft.

Hulp nodig of vragen?