Veiligheid

Valentijnsdag

Contact

Veilig Thuis (0800) 2000 / (058) 233 37 77
24 uur per dag bereikbaar

Pedagogische visie

Positief opvoeden is steunen, stimuleren en sturen naar volwassenheid. Klik hier voor alle informatie. 

Veilig Thuis

Duurzaam waarborgen van veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor alle informatie. 

Spoed voor jeugd

Spoed4Jeugd is een meldpunt van vier jeugdzorgorganisaties namelijk Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, Reik, Jeugdhulp Friesland en Kinnik kind en jeugd GGZ. Klik hier voor alle informatie.

Wet meldcode

De Wet Meldcode is in juli 2013 ingegaan. Het is een Meldcode bij (vermoedens van) huiselijk geweld en / of kindermishandeling. Klik hier voor meer informatie.

Hulp nodig of vragen?