School & Toekomst

moving

Huiswerk maken, eindexamens, goede cijfers halen, problemen met docenten, gepest worden… School is niet altijd even leuk. Maar in Nederland is school wel verplicht, totdat je 18 jaar bent of een startkwalificatie hebt behaald.

Zie je het even niet meer zitten? Bedenk dan dat school je uiteindelijk veel oplevert. Als je nu even doorzet, kun je straks een baan krijgen die je leuk vindt. En dat maakt geld verdienen een stuk makkelijker.

Walkie Talkie

Walkie Talkie is er voor jongeren in Franekeradeel (en Harlingen) van 12 tot en met 27 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De inzet richt zich vooral op (ondersteuning bij) sociale activering en maatschappelijke participatie. Door ontmoeting, groepswerk en individueel mentoraat leren jongeren persoonlijke en sociale vaardigheden in te zetten om hun eigen toekomst vorm te geven.

De jongeren krijgen een programma van 10 bijeenkomsten aangeboden rondom de volgende thema’s:

 • Solliciteren en een CV opstellen.
 • Gesprekstraining (assertiviteit/weerbaarheid)
 • Budget beheer (boodschappen en koopgedrag)
 • Koken (met mentoren) 

Mentoring

Na dit programma worden jongeren gekoppeld aan een persoonlijke mentor die hen minimaal een jaar lang begeleidt en ondersteunt op het gebied van school, werk of andere zaken waarin de jongere zich verder kan ontwikkelen. De mentor ondersteunt de jongere bij het ontdekken van zijn/haar talenten, motiveert en stimuleert en biedt een luisterend oor aan de deelnemers. Er wordt altijd gekeken naar een koppeling op maat, op basis van erkenning en herkenning. De deelnemers – mentees – bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die begrijpt waar het om gaat. Mentoring biedt de jongere het volgende:

 • Het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.
 • Nieuwe mensen ontmoeten en het uitbreiden van hun netwerk.
 • Passioneren en motiveren. (Empoweren)
 • Verder durven kijken dan hun sociale omgeving.
 • Competenties en kwaliteiten ontwikkelen
 • Leren omgaan met mensen uit het bedrijfsleven.
 • Duurzame relaties tussen jongere en mentor.

Aanmelding

Aanmelding van deelnemers gebeurt door de organisaties en instellingen die de jongeren tegenkomen. Denk aan: de gebiedsteams, RMC / Pastiel / Sluitende aanpak, school en dagbestedingsprojecten etc. Zodra er een groepje van 8 personen is, kan er een start gemaakt worden met het programma. In september 2016 wordt gestart met een 18+ groep, later zal worden gestart met een groep van 12 tot 18. Wil jij in aanmerking komen voor Walkie Talkie, neem dan contact op met Gebiedsteam Waadhoeke, 0517 – 380 357

Nadere informatie
Voor meer informatie over Walkie Talkie kunt u terecht bij:

Hulp nodig of vragen?