Jeugdgezondheidszorg

Play

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0-18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, stimuleren gezond leven en een positieve opvoedstijl. De medewerkers van de JGZ hebben regelmatig contact met kinderen en hun ouders. Tijdens de contactmomenten zien de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen met hun specifieke deskundigheid en ervaring snel hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Naast lichamelijk onderzoek worden vaccinaties gegeven en is er aandacht voor het opgroeien en opvoeden van het kind. Alle zorg bieden wij aan op vrijwillige basis. Ons team bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, pedagogen en logopedisten.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Meestal gaat dat ‘vanzelf’, maar soms zijn er ook momenten dat je – zoals alle ouders – vragen hebt over je kinderen. Of je hebt twijfels over de ontwikkeling of het gedrag van je zoon of dochter. Dan is het prettig dat je kunt aankloppen bij GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg. Niet alleen voor een luisterend oor, maar ook voor deskundig advies of begeleiding.

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer: 088-2299444 of kijk op de website van de GGD.

Het Gebiedsteam Waadhoeke werkt nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg. We werken samen op scholen, via peuterspeelzalen en gastouderopvang om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij vragen over opvoeden en opgroeien.

Hulp nodig of vragen?